Absent friends

Absent friends och samtida företeelser tar utgångspunkt i vänner till mig som för tillfället är avlidna.
Dessa människor har jag mött i konsten, litteraturen och genom mina flitiga historiestudier. Alla har på något sätt påverkat mig och lagt en bit till min personlighet. Genom mitt idoga umgänge med absent friends tycker jag mig kunna skåda samtiden från många olika håll.
Många företeelser av idag gör mig upprörd och frågande kring hur framtiden skall bli.
Utställningen innehåller många bilder av personer jag inspirerats av samt avbildningar av företeelser jag ställer mig frågande inför.
Jag vill skapa debatt men också det goda samtalet med mina besökare.
Dialog mellan människor är ett bra sätt för demokratins bevarande.
Tanken har varit att konfrontera människor från historien med företeelser av idag.

Tankeexperiment som utställningen kan väcka är t.ex:
Vad skulle Axel Oxelstierna säga om dagens tystnadskultur inom förvaltning?
Eller vilken satirisk pjäs skulle inte Molière kunna skapa kring fenomenet moralpanik?…

För mig måste konst kommunicera, väcka känslor och lust att omdana sig själv och omgivningen.

Konsten är ett sätt för mig att visualisera problem, orättvisor, skevhet och denna gång har jag valt att göra det genom att visa exempel på orädda, härliga människor som stuckit ut, sagt sin mening och ibland blivit missförstådda men ofta citerade.  //Maggan Ek