Jack och jordens utveckling

Jack och jordens utveckling är en barnprogramsserie på UR och handlar om jordens tillblivelse.
Allkonstverket har stått för animation.

Mer om Jack och jordens utveckling