Myter i bild – popupputställning

AFTER WORK VERNISSAGE
På Myter i bild
Måleri av Maggan Ek på Peter Wahlbeck Showroom Hantverksgatan 27, Halmstad
Fredagen den 7 december kl 17.00
PopUppUtställningen pågår även 8 och 9 dec kl. 13-18.

Folk i peruk

Härmed träder ni in i en grupp av människor från olika århundraden. Vad de har gemensamt är att de ofta bär peruk. Spännande att tänka sig att alltid vara varm i hjärnan och för vissa i denna samling har det också märkts.

Denna utställning har varit en bildningsresa för mig genom att jag trängt in i dessa personers liv för att förstå och kunna återskapa dem på mitt sätt. Det betyder dock inte att dessa personer är mina absoluta fixstjärnor eller att jag på något sätt är deras efterföljare. Nej, jag är blott en enkel konterfejare* som har haft sällskap av denna skara under vintern och våren.

Vad som slagit mig är att många människor idag är otroligt slätstrukna och vill gärna ha en jämn tillvaro där ingen sticker upp och ut. Kanske är jag inte tillräckligt observant och därför missar jag alla de original och uppfinningsrika fantastiska människor som litteraturen och konsten är fyllda av. Jag vet inte men jag tror att jag trivs i 16- och 1700 talets värld som jag kan återskapa här i min ateljé i Ysby. Dock finns det individer som glimmar till och därför har det varit roligt att knyta samman århundraden i denna utställning

Mycket nöje

Välkomna

Ysby 2017

Maggan Ek

Absent friends

Absent friends och samtida företeelser tar utgångspunkt i vänner till mig som för tillfället är avlidna.
Dessa människor har jag mött i konsten, litteraturen och genom mina flitiga historiestudier. Alla har på något sätt påverkat mig och lagt en bit till min personlighet. Genom mitt idoga umgänge med absent friends tycker jag mig kunna skåda samtiden från många olika håll.
Många företeelser av idag gör mig upprörd och frågande kring hur framtiden skall bli.
Utställningen innehåller många bilder av personer jag inspirerats av samt avbildningar av företeelser jag ställer mig frågande inför.
Jag vill skapa debatt men också det goda samtalet med mina besökare.
Dialog mellan människor är ett bra sätt för demokratins bevarande.
Tanken har varit att konfrontera människor från historien med företeelser av idag.

Tankeexperiment som utställningen kan väcka är t.ex:
Vad skulle Axel Oxelstierna säga om dagens tystnadskultur inom förvaltning?
Eller vilken satirisk pjäs skulle inte Molière kunna skapa kring fenomenet moralpanik?…

För mig måste konst kommunicera, väcka känslor och lust att omdana sig själv och omgivningen.

Konsten är ett sätt för mig att visualisera problem, orättvisor, skevhet och denna gång har jag valt att göra det genom att visa exempel på orädda, härliga människor som stuckit ut, sagt sin mening och ibland blivit missförstådda men ofta citerade.  //Maggan Ek